For at sikre de bedste samarbejdsvilkår er det vigtigt at
I kontakter os øjeblikkeligt hvis:

  • Ikke opfører sig, eller udfører arbejdet tilfredsstillende.
  • Hvis der sker ændringer i det aftalte antal af medarbejdere.
  • Træffetid kl. 06-16  Tlf.: +45 50 80 80 18

Betalingsbetingelser

Vi fakturerer medio og ultimo hver måned. Betalingsbetingelser er Netto 14 dage. Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Kan du ikke acceptere ovennævnte betingelser bedes du rette henvendelse på tlf.: +45 50 80 80 18 inden arbejdets udførelse.

Hvis ikke vi hører fra dig inden da, anser vi aftalen som indgået under ovennævnte betingelser. Vores betingelser fremgår af vor hjemmeside.

 

Mandskab og udlejning

Al bestilling af mandskab (også ved overarbejde), samt den daglige kontakt i øvrigt foregår ved henvendelse på tlf.: +45 50 80 80 18. For at vi kan sende de bedst egnede folk ud til din opgave, er det vigtigt, at du ringer i så god tid som muligt. Vi varetager alle de daglige opgaver i forbindelse med udlejning af vore medarbejdere, og det er vigtigt, at du som kunde sørger for at give de nødvendige tilbagemeldinger, såfremt tingene ikke fungerer.

Når man lejer mandskab, er det altid af en varighed på min. 8 sammenhængende timer (fredag dog 7,5). Arbejdstiden regnes normalt i tidsrummet kl. 7 – 15 mandag – torsdag og kl. 7 – 14.30 om fredagen.

Alt arbejde uden for dette tidsrum er mod overarbejdsbetaling og aftales særskilt. Vores timepris er pr. mand fra kr. 225,- pr. time + moms. Timer ud over de 8 anses for overarbejde og faktureres derefter.

Vores timepris er pr. mand fra kr. 225,- pr. time + moms. Timer ud over de 8 anses for overarbejde og faktureres derefter.

Medarbejderne har ret til frokostpause på en ½ time, som faktureres.Vi beder om at anvise parkering til medarbejderens bil, i modsat fald forbeholder vi os retten til at fakturere udgiften herfor. Efter aftale leverer Odense Genvinding gerne servicebil inkl. værktøjspakke mod betaling kr. 385,- pr. dag. Skal servicebilen parkere hvor der skal betales parkeringsafgift faktureres herfor. Det er endvidere muligt efter aftale, at leje forskelligt materiel.

Kontakt os nu!

ODENSE

Tolderlundsvej 109
5000 Odense C
+45 3512 5000

Logoodensegenvinding2

info@odensegenvinding.dk
CVR Nr: 38 48 23 27

NYBORG

Tåsingevej 8
5800 Nyborg
+45 5080 8018